China Mieville – Demir Konsey PDF Kitap indir

KİTAP ÖZETİ;

Baskıcı ve otoriter bir rejimin pençesinde kıvranan bir halkın kurtuluş mücadelesi. Tesh şehri yaşayanları artık bulundukları durumun içersinde kıvranmaktadırlar. Umutsuzluk ve geçimsizlik artık insanları isyan noktasına getirse de böyle bir şeye kalkışan canıyla bedelini ödemektedir. Bu sırada uzun zamandır beklenen Demir Konsey’in kurulduğu haberleri şehirde yayılmaya başlayınca insanlar tekrar umuda kapılacaktır. Fakat bu başlangıç oldukça kanlı ve çetrefilli olacağını herkes bilse de buna rağmen özgürlük uğruna savaşmaya değecek.


PDF PDF KİTAP LİNK